Polityka prywatności i ochrony danych osobowych.

Advanced Products Portugal, z siedzibą w Rua Engenheiro Frederico Ulrich, 3210, piętro 2, pokój 214 – 4470-605 Maia, to portugalska firma, która opracowuje i wprowadza na rynek rozwiązania, które gwarantują utrzymanie temperatury podczas transportu, przenoszenia i przechowywania produktów wrażliwych na ciepło, koncentrując się na rozwiązywaniu punktów krytycznych w sektorze spożywczym, farmaceutycznym i zdrowotnym.

Advanced Products Portugal spełnia obowiązujące wspólnotowe i krajowe normy prawne w zakresie ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa informacji, zarówno pod względem ogólnego reżimu prawnego obowiązującej ustawy o ochronie danych, jak i zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), obowiązującym od 25 maja 2018 r.

Advanced Products Portugal zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich klientów i użytkowników chronionej witryny internetowej i w tym kontekście opracowała niniejszą Politykę prywatności i ochrony danych osobowych, która wyjaśnia nasze praktyki dotyczące prywatności i dostępne opcje dotyczące sposobu, w jaki dane użytkownika są zbierane i wykorzystywane.

Zalecamy zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności w celu poznania i zaakceptowania warunków, w jakich udostępniasz swoje dane osobowe oraz upoważnienia do ich gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

 

Podmiot odpowiedzialn za przetwarzanie.

Advanced Products Portugal jest podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, decydowanie o kategoriach gromadzonych danych, przetwarzaniu danych i celach, dla których są one wykorzystywane.

Dane osobowe zebrane

Nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych wprowadza bardziej kompleksową definicję pojęcia danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie informacje, niezależnie od ich charakteru i nośnika, w którym się znajdują, umożliwiające identyfikację osoby.

Advanced Products Portugal gromadzi i przetwarza dane osobowe niezbędne dla swojej działalności, mianowicie imię, e-mail i kontakt.

Z reguły dane osobowe są zbierane, gdy subskrybujesz nasz biuletyn za pośrednictwem naszej strony internetowej www.ap-portugal.com i za Twoją zgodą. Są one traktowane zgodnie z RODO i przechowywane w bezpiecznej i chronionej bazie danych, nie są używane w celu innym niż ten, dla którego uzyskano zgodę.

 

Cel przetwarzania.

Gromadzone dane osobowe mogą być przetwarzane do celów statystycznych, do rozpowszechniania informacji lub działań promocyjnych, a także do działań komercyjnych lub marketingowych, w szczególności do promowania działań mających na celu rozpowszechnianie nowych produktów i usług poprzez bezpośrednią komunikację, czy to przez korespondencję, czy e-mailem, wiadomościami lub połączeniami telefonicznymi lub innymi usługami komunikacji elektronicznej, które mogą być przekazywane innym firmom grupy w tych samych celach.

Użytkownicy mogą w każdej chwili skorzystać z prawa do sprzeciwiania się wykorzystywaniu ich danych osobowych do innych celów, które wykraczają poza zarządzanie stosunkiem umownym, a mianowicie do celów marketingowych, do wysyłania informacji lub do umieszczenia w listach lub usługach informacyjnych. W tym celu wyślij wiadomość e-mail na adres info@ap-portugal.com.

Pliki cookie

Są to informacje, które pomagają zidentyfikować przeglądarkę użytkowników i umożliwiają przechowywanie informacji, na przykład preferencji i ustawień użytkownika.

Advanced Products Portugal wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy wydajności i przeglądania użytkowników poprzez zwiększenie szybkości i wydajności reakcji, co z drugiej strony eliminuje potrzebę wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji. Zawsze szanując twoją anonimowość nie zbieramy żadnych danych osobowych. Zawsze możesz, za pomocą przeglądarki, dezaktywować pliki cookie.

 

Wyraźna zgoda i akceptacja.

Bezpłatne, konkretne i świadome ujawnianie danych osobowych przez danego właściciela oznacza znajomość i akceptację warunków zawartych w niniejszej Polityce, biorąc pod uwagę, że poprzez wykorzystanie kanałów lub udostępnienie ich danych osobowych, Użytkownicy autoryzują ich przetwarzanie.

 

Wykorzystanie praw właścicieli danych osobowych

Użytkownicy mogą w dowolnym czasie jako posiadacze danych osobowych i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@ap-portugal.com skorzystać ze swoich praw do ochrony danych i prywatności, w szczególności do praw dostępu, poprawiania, usuwania i przenoszenia, ograniczając lub sprzeciwiając się wobec ich przetwarzaniu, zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w obowiązujących normach.

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Advanced Products Portugal w celu zapewnienia aktualizacji, rozwoju i ciągłego doskonalenia, zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do wprowadzenia wszelkich zmian, które uzna za stosowne lub konieczne, do niniejszej Polityki prywatności i ochrony danych, które to zmiany mają na celu zapewnienie ich przejrzystości i informacji dla użytkowników.